Τρίτη, 27 Μαρτίου 2007

Όργανο Ελληνοτουρκικής Ανάπτυξης και Φιλίας


Στο blog του κυρίου Νίκου Δήμου έχει ανοίξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση περί ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παραθέτω ένα από τα posts μου για συζήτηση.

Ακόμα ψάχνουμε ποιός φταίει αντί να κάτσουμε να σκεφτούμε λύσεις... δυστυχώς αυτή η τακτική μας έχει οδηγήσει στο διπλωματικό αδιέξοδο.

Προτείνω την θεσμοθέτηση ελληνοτουρκικού οργάνου, το οποίο θα έχει ως αντικείμενο την προώθηση & ανάπτυξη έργων κοινής οφελείας για τους 2 λαούς.
-συνεκμετάλλευση πετρελαϊκών πόρων
-πρόγραμμα εναλλακτικής ενέργειας
-κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη
-καταγραφή και συνεκμετάλλευση κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς
-δημιουργία κοινού πανεπιστημίου με αντικείμενο τις ευρωπαϊκές σπουδές
-ουσιαστική θαλάσσια ζεύξη ελληνικών νήσων και παραλίων Μικράς Ασίας
και πολλά άλλα.

Το όργανο θα δίνει γνωμοδοτήσεις απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκτέλεση των έργων θα πραγματοποιείται με κοινοτικούς πόρους σε συνεργασία των δυο κυβερνήσεων.

Επίσης, το όργανο να διεξάγει έρευνες αποτελεσματικότητας των έργων και αποδοχής αυτών από τους πολίτες των δυο λαών.
και τα αποτελέσματα των ερευνών να δημοσιεύονται στον ξένο και εγχώριο τύπο.

Σας παρακαλώ, προσθέστε ιδέες, όχι μίσος.

SYNC ME @ SYNC buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: